Aldatma, hile...

Huda,
Aldatma, hile.
Al, Deside.
Arapça, huda (ﺧﺪﻋﻪ). 
Hile, düzen, oyun, aldatma.
Mekir.
Aldatmak işi, 
Bir kere aldanmak.
Herkese aldanan. 
Safdil.
Hıyanet.
İngilizce: Dol, fake.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ