Uşak'ta Eşme ilçesinde kalesi ve kaya mezarlarıyla tanınmış Lidya kenti ...

Mesotimolos,
Uşak'ta Eşme ilçesinin Düzköy yakınlarında kalesi ve kaya mezarlarıyla tanınmış Lidya kenti. 
Mesotimolos, antik kenti yöre halkı kırk in olarak bilmektedir. Mesotimolos antik kentinde kaya evleri ve mezarları ile volkanik kalıntılar ile insan ayak izleri tespit edilmiş. Antik kent bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarılmalıdır.

Peri bacası oluşumları da coğrafi güzellikleriyle tarih ve doğa turizmine kazandırılması gerekmektedir. Bölgedeki volkanik kayalarla çevrili vadide, Lidia şehirlerinden Mesotimolos'tan kalma kayalara oyulmuş ev ve mezarlar, volkanik kalıntılarda binlerce yıl öncesine ait insan ayak izlerini görmek mümkün. Daha önce dokunulmamış bu tarihi alan, Araştırma ve inceleme yapılması gerekli bir alandır. Bölgede eski medeniyetlere ait çok sayıda kalıntı var. Tarihi dokusunu hala koruyan bu antik kent sahip çıkılmazsa bazı bölümleri yıkılabilir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ