Tat alma duyusu ile ilgili...

Tatsal,
Tat duyusu,
Tat alma duyusu ile ilgili.
Tat alma duyusu
Ağza konulan nesnelerin tadını anlamaya yarayan duyu, tat duyusu.
Tadı algılamak.
Tat, Bazı cisimlerin tatma organında bıraktığı tatlı, ekşi, acı, kekre vb. duyum.

Mecaz anlamda bir şeyden hoşlanmak, zevk almak.
Hoşa giden durum, zevk.
Tatlılık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ