Bir günün veya olayın arkasından gelen zaman...

Erte,
(irte)
Bir günün veya olayın arkasından gelen zaman.
Ertesi, gelecek, sabah, şafak sökme zamanı, yarın.
Eski Türkçe, irte (erte), geçmekten türemiş.
Bir günün veya belli bir zamanın hemen arkasından gelen gün veya zaman.
Bir sonraki günün sabahı, yarın.
Sabah vaktinde, sabah.

Erte, sözcüğünün başka anlamı;
Herhangi bir işte ilk başarı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ