Osmanlılar döneminde Limni Adası’ndan çıkarılan, zehirlenmelere ve vebaya karşı kullanılan beyaz ve kokulu bir toprak. .. .

Tini Mahtum,
Mühürlü toprak.
Tıyn-i Mahtum,
Limni Adası'nın Mühürlü Toprağı, Tıyn-ı Mahtum.
Osmanlılar döneminde Limni Adası’ndan çıkarılan, zehirlenmelere ve vebaya karşı kullanılan beyaz ve kokulu bir toprak.
1456 yılında Limni Adası’ndan bir heyet geliyor İstanbul’a ve adayı kendi istekleriyle Osmanlı ’ya veriyorlar. Adadaki garnizona çoğu Rum kökenli 19 yeniçeri atanıyor. Bir yıl sonra Papa’ya ait güçler işgal ediyor ama ada halkı Osmanlı idaresini istiyor. 3 yıl içinde Osmanlı güçleriyle birlikte adanın yönetimini geri alıyorlar. Bu kez Venediklilere geliyor. Senaryo değişmiyor ve halk yine Osmanlı’dan yana tavır koyuyor. 1479 yılında Venediklilerle yapılan anlaşmayla da Limni tamamen Osmanlı idaresine geçiyor. Adadan toplanan vergi Adadaki tımar sahiplerine gidiyor. 
Limni Adası’nda bulunan Tin-i Mahtum yani, mühürlü toprak  yılan sokması ve zehirlenmelerin devası olduğu hatta 15. yüzyılda başta veba olmak üzere salgın hastalıklara karşı da önleyici bir etkisi olduğunu düşünmeye başladılar. Fatih’in ise en büyük düşmanı veba, olduğundan bu toprak ve limni çok değerli oluyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ