Erkek çocuk anlamında Arapça bir kelime...

İbn,
Oğul,
Erkek çocuk anlamında Arapça bir kelime.
Arapça ibn, (ﺍﺑﻦ).
Arapça, ibn, Oğul.
Erkek evlat, mahdum.
Erkek evlat. Yavru.
Çocuk. 
Oğul uşah.

Zamanın gerektirdiği şekilde hareket eden, zamana uyan, mizaca ve duruma göre konuşan kimse. 
Geçmiş ve gelecek kaydından kurtulup kendisi için sadece içinde bulunduğu zaman var olan ve o zamanın gereklerini yerine getiren, böylece Allah’ ın o andaki tecellisine uyan sufi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ