Müfsit, müzevir...

Arabozan,
Fitneci, 
Fesatçı,
Nifakçı,
Nifak çıkaran kimse, bölücü.

Müzevir,
Arapça, Müzevir, müzevvir, (ﻣﺰﻭّﺭ) 
Arapça, yalanı süslemek anlamındaki tezvіr'den türetilmiştir.
Söz taşıyan, bir haberi, bir sözü ilaveler yaparak başkalarına yetiştiren (kimse), ispiyoncu.

Müfsit.
Arapça, Müfsit, müfsid, (ﻣﻔﺴﺪ) 
Arapça bozmak anlamındaki ifsad kelimesinden mufsid olarak türetilmiş.
Ara bozan, bozgunculuk yapan, fitne fesat çıkaran (kimse), bozguncu, karıştırıcı, fesatçı, fitneci
Bir şeyi düzenli çalışamaz, kendisinden beklenen işi yapamaz duruma getiren, bozan, ifsat eden.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ