Eski dilde mürettebat...

Taife,
Tayfa.
Arapça, taife, (ﻃﺎﺋﻔﻪ)
Mürettebat,
Arapça, Mürettebat, (ﻣﺮﺗّﺒﺎﺕ).
Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü.
Gemi, uçak vb. görevli olan personelin tamamı.
Hususi bir sınıf meydana getiren insanlar. 
Kavim, kabile. 
Takım.
Grup halindeki insan topluluğu, bölük, fırka, takım, cemaat
Kabile, kavim.

Bir iş için görevlendirilmiş özel birlik.
Belirli aylık erzak ve ücretler, tahsisat.
Eski dilde yaratılmış bütün canlılar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ