Mahvolma, ölme...

Atab,
Mahv,
İmtiha, 
Sukut,
Mahvolma, ölme.
Arapça, yok olma anlamındaki mahv,  (محو ) türemiştir.
Yok etme, yok olma.
Harab olma. 
Yıkılma. Ortadan kalkma. 
Çökme. Bozulma.
Mahvolma, perişan olma, yok olma.
Yok olmak
Bozulup yararsız duruma gelmek. 
Onulmaz duruma gelmek. 
Boşa gitmek, heba olmak.
Mahvolma.
Mahvolmak işi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ