Kurul ...

Asamble,
Kurul,
Konsey,
Heyet, 
Topluluk,
Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.
Bir işi yapmak ve yönetmekle görevlendirilmiş kimseler topluluğu, heyet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ