Hamamda hizmet eden ve erkek müşterileri yıkayan erkek...

Tellak,
Arapça, dellak,
Dallak, 
Dellak.
Hizmetçi.
Hamamlarda erkekleri yıkayan erkek.
Hamamda hizmet eden ve erkek müşterileri yıkayan erkek.
Çarşı hamamında erkekleri yıkayan, keseleyen kimse, dellak.
Hamamlarda müşterileri keseleyip yıkayan kimse, tellak.

Hamamda kadınları yıkayan kadına natır adı verilir.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ