Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme...

Cereme,
Cerime,
Ücret,
Ceza,
Fiat, değer.
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme.
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme.
Eski dilde, eskimiş, cereme.
Arapça cereme sözcüğü, suç, günah anlamındaki cerime kelimesinden türetilmiştir.
Kendi suçu olmadığı halde başkası tarafından yapılan veya kaza ile meydana gelen bir zararı ödeme, Sineye çekme.
Kanunen mecburiyet olmadığı halde verilmek zorunda kalınan para, ödeme.
Suçludan alınan para cezası, cereme.
Günah, suç, zenb.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ