Görev, yetki vb. kötüye kullanma...

Suistimal,
Arapça, suistimal, suiistimal, (ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ)
Görev, yetki vb. kötüye kullanma.
İyi niyeti ya da verilen yetkiyi kötüye kullanma.
Arapça kötü, kötülük anlamındaki su ve kullanma anlamındaki istimal kelimesinden türetilmiştir.
Yetki, görev, hak vb.ni kötüye kullanma, kötü ve yersiz kullanma, yolsuzluk yapma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ