Eski dönemlerde çok fazla kullanılan alçak, soysuz, aşağılık anlamında kullanılan bir sözcük ...

Pespaye,
İngilizce, vulgar.
Farsça, pespaye; pest ve paye kelimelerinden üretilmiş. 
Alçak, soysuz, aşağılık
Aşağılık, bayağı, adi, soysuz.
Döküntü, 
Alçak, 
Soyu bozuk, 
Adi.
Alçak, soysuz, aşağılık
Aşağılık, Soysuz, Alçak
Alçak, aşağılık, bayağı, soysuz 
Hakim görgüsüzlük durumları için kullanılabilir.
Eski dönemlerde çok fazla kullanılan ancak hala günümüzde de değerlendirilen kelimelerden biri pespaye'dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ