Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatını benimsemiş kimse...

Alaturka,
İtalyanca alla turca.
Alafranga karşıtı.
İtalyanca, 
Türkvari, Türk usulü, 
Osmanlı usulü.
Doğuluca,
Türk tarzında, Türk usulünde.
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun.
Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse).

Mecazen Alaturka; düzensiz, yöntemsiz.
Düzensiz, yöntemsiz.
Derbeder, Plansız, programsız,
Savruk, Yöntemsiz, Bozuk düzen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ