1926’dan önce kullanılan ve “Alaturka” da denilen saat sistemine göre bir günün bitip diğerinin başladığını haber veren ezan ...

Akşam,
Akşam ezanı,
1926 yılından önce kullanılan ve Alaturka da denilen saat sistemine göre bir günün bitip diğerinin başladığını haber veren ezan, akşam ezanıdır. Alaturka saat; Güneşin batışını 12 kabul eden ve buna göre ayarlanmış olan, 1910 yılına kadar kullanılan saat sistemi, ezani saat, eski saat.

26 Aralık 1925 tarihinde çıkarılan bir kanunla o zamana kadar kullanılmakta olan Hicri ve Rumi takvimler yerine Miladi Takvim kabul edildi. 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren kullanılmaya başlandı. Takvimlerdeki bu değişikliğin yanında alaturka denilen, güneşin batışına göre ayarlanan saat yerine çağdaş dünyanın kullandığı saat sistemi kabul edildi. Batıdan alınan zaman ölçüsü ile 1 gün 24 saate bölündü ve günlük hayat düzene sokuldu.
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından başlar ve saatler sıfırdan yirmi dörde kadar sayılır, diyerek ülkede günün 24 saate bölündüğü saat sistemini yürürlüğe koyar. Kanunun 2. maddesi ile ulusal saat sistemi İzmit’ten geçen 30. meridyen esas alınarak oluşturuldu.

Bundan önce, ülkede Güneş'in battığı anı 12:00 kabul eden Alaturka Saat sistemi geçerliydi. Güneşin tepe noktasında battığı anı esas alan (grubi saat) ve tamamen battığı anı esas alan (ezani saat) saatler arasında farklılık söz konusu idi. Bir de güneşin en tepede bulunduğu anı 12:00 olarak kabul eden sistem (zevali saat) vardı. Ancak bu sistemlerin hiçbirisi ulusal birliği sağlamıyordu. Modern saat sistemine geçilmesiyle yeni saat sisteminin kabulünden sonra halk alafranga saat kullanma alışkanlığı edininceye kadar güçlük yaşandı. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ