Eski dilde karın...

Batın,
(Batn).
Arapça, batn, (ﺑﻄﻦ)
Karın.
İng. sink
Eski dilde karın.
İç, karın, insanın içi. 
Mide.
Bir şeyin içi, ortası, bilinmeyen yüzü, iç yüzü.
Gizli, görünmeyen.

Bir şeyin içi, ortası, iç.
Soy, nesil, kuşak, göbek
İç taraf, karın.
İç yüz, dahil, derun. 
Karşıtı; zahir.

Batın;
İç, dahili. 
Gizli. 
İçyüz. 
Kuşak. 
Soy, nesil.
Sır, esrar. 
Görünmeyen, gizli olan.
İçteki, iç yüzdeki, gizli, görünmeyen (şey). 
Birbirlerine hısımlığı pek yakın olmayan küçük kabile.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ