Bulunan sahipsiz mal, eşya...

Lukata,
Bulunan sahipsiz mal, eşya.
Yolda bulunmuş nesne.
Yerde bulunan şeye, lukata denir. Lakiti ve lukatayı alana mültakit adı verilir. Lukata kelime olarak lakit kelimesinden gelir. Yerden kaldırılmış şey manasına kullanılır. Buluntu kelimesi yerine de kullanılır.

Lakit,
Lukata.
Melkut.
Sözlük anlamı olarak Lakit kelimesinin manası ne olursa olsun yerden kaldırılmış şey demektir. Son zamanlarda anlam olarak atılmış çocuk anlamında kullanılmıştır. Melkut sözcüğüde bu anlamdadır. Yerden kaldırılıp alınan şey.
Sokağa, viraneliğe, cami veya kilise kapısına bırakılmış çocuk.

Buluntu Mal (Lakit).
Lakit yerden alıp kaldırmak demektir. Canlı ve cansız kaybolmuş mal, sahibi bilinmeyen düşmüş mal, nesne, yolunu şaşırmış hayvan, zarar görmüş bir mal anlamında lukata terimi kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ