Silis içeren tozların solunum yoluyla alınmasına bağlı akciğer hastalığı...

Silikozis,
İng. silicosis, 
Fr. silicose
Kumlama Hastalığı,
Dul bırakan Hastalığı,
Madencinin Fıtığı,
Öğütücünün Astımı,
Çömlekçinin çürüğü,
Silika isimli maddenin uzun süre solunması sonucu gelişen kronik bir meslek hastalığıdır.
Kot pantolonların taşlanması sırasında, havaya karışan yoğun kum tozlarının çalışan işçilerin akciğerlerine dolmasıyla ortaya çıkan hastalık. 

Kot pantolonların taşlanması sırasında, havaya karışan yoğun kum tozlarının çalışan işçilerin akciğerlerine dolmasıyla ortaya çıkan hastalık. Akciğerlerde tozun birikimine pnömokonyoz denir. Silikat asitlerini içeren tozların solunum yoluyla alınmasıyla, akciğerlerde hücreden fakir granülomların, akciğer fibrozisi ve kronik amfizemle belirgin akciğer hastalığı. Kristalin silika tozunun solunmasının neden olduğu bir hastalıktır.

Eski Yunanlılara ve Romalılara kadar giden bu hastalık solunum problemlerinin toz solumasından dolayı oluşuyor. Özellikle çöl atmosferinde yaşayan insan ve hayvanlarda sık rastlanır. Silikozis, nefes darlığı, öksürük, ateş ve siyanoz (mavimsi cilt) ile karakterize olmuş. Bazen akciğerlerde sıvı (pulmoner ödem), zatürre veya tüberküloz sanılarak yanlış teşhis konmuş. Silikozis adı Latinceden gelmiş olup ilk defa 1870 yılında Milano'da kullanılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ