Potada eritilen madenin, eriyik halde dökülerek dondurulmasında kullanılan bir malzeme ...

Şide,
İlice,
Madeni yada kaynak karışımını dökmek için kullanılan kalıp/ kap.
Potada eritilen madenin, eriyik halde dökülerek dondurulmasında kullanılan bir malzemedir. 

Demir ve çelikten yapılmış olup, eritilen madenin döküleceği çeşitli boy ve genişlikte dökümle oluşturulmuş yuvaları mevcuttur. Silindirde şekillenecek olan maden, şidenin yuvalarında, silindire uygun halde dondurulur. Astar Şidesi, Tel Şidesi, Halka Şidesi gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Eritme ocaklarında eritilen metaller, belli bir şekilde (tel veya levha) katılaşması için kalıplara dökülür ve soğumaları beklenir. Sıvı haldeki alaşımın döküldüğü kalıplara tel ve astar derecesi (şidesi) adı verilir. Şide malzemesi genellikle çeliktir. Şidelerin metal dökülmeden önce hafif ısıtılması gerekir. Aksi takdirde sıcak metalin soğuk yüzeye teması, çatlamalara neden olabilir Metali şideye dökme işleminde kullanılma durumuna uygun (tel, astar) şidesi seçilir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ