Mecra veya kanal...

Akak,
Yatak.
Mecra veya kanal.
İngilizce, canal, 
Fransızca, canal.
Kanal.
Arapça mecra, (ﻣﺠﺮﻯ)
Arapça cereyan, akmak anlamından mecra sözcüğü türetilmiş. 
Suyun aktığı yol. 
Su yolu. 
Su yatağı, su yolu
Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.
Halk ağzında Irmak, dere, çay, küçük akarsu.
Akış yolu, akış yönü, takip edilen seyir
Irmak, dere, çay, küçük akarsu.

Akak, mecra sözcüğünün diğer anlamları;
Saksağan.
Saksağan kuşu.
Sıcak, çok olmak.
Eğimi, inişi fazla olan yer, meyilli, eğimli.
Cereyan, akıntı.
Cereyan eden yer.
Bir haberin yayılma yolu.
Bir şeyin dolaştığı yer.
Çabuk meyleden, sebatsız, maymun iştahlı.
Halk dilinde Suyun ivinti yeri.
Vücuttaki sıvıların aktığı yollardan her biri, kanal
Halk ağzında Eğimi, inişi fazla olan yer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ