"Kazıklıhumma" da denen ateşli ve tehlikeli bir hastalık ...

Tetanos,
Kazıklı Humma,
Fransızca, tetanos.
İngilizce, tetanus.
Almanca, tetanus.
Yunanca, tetanos.

Halk dilinde, kazıklı humma.
Ateşli ve tehlikeli bir hastalık.
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma. Bakteri, toprakta spor şeklinde bulunur.

Anaerobic koşullarda yaşayan Clostridium tetani basilinin eksotoksinlerinin insan derisinden özellikle ezik ve açık yaralardan girerek sinir ve kan yoluyla vücuda yayılması sonucunda iştahsızlık, kırgınlık, yara yerinde ağrı, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, baş ağrısı, risus sardonicism biçiminde kasılmalar, ense sertliği, kerning, brudzinski gibi meninx  irrasyonel bulguları, vücudun yay görünümü alması, ateş, kabızlık, solunum güçlüğü ile belirgin bildirimi zorunlu, aşıyla korunabilen enfeksiyon hastalığıdır.

Yunanca; tetanos, gerilmiş anlamındadır. Bir kasın, bir elektrik uyarısı sebebiyle peş peşe kasılmaya uğraması hali. Kasın gevşemeden devamlı kasılma göstermesi hali. 
Kasların sürekli ağrılı kasılmalarıyla kendini gösteren tehlikeli, ateşli, mikrobik bir hastalık, kazıklı humma.

Clostridium tetani adlı bakteri sporlarının insan veya hayvan vücudundaki çatlak veya yaralara bulaşması ile soluk alamama, ağrılı kas spazmları ve ateş ile belirgin, sıklıkla ölümle sonuçlanabilen iveğen bir hastalık. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ