Halk ağzında, derli toplu olmayan, dağınık kadın...

Sadala,
Halk ağzında, derli toplu olmayan, dağınık kadın.
Mersin yöresinde halk ağzında kullanılan bu sözcük derli toplu olmayan, dağınık kadın demektir.

Bazı yörelerde sadalamak sözcüğü ise sözü ağzında gevelemek, şaşırıp sözü uzatmak, istediğini tam anlatamamak. Sayıklamak, uykuda konuşmak. Bir sözü sık sık yinelemek. Sayıklamak. anlamlarında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ