Gürcistan'ın tarihsel coğrafi bölgelerinden biri...

Acara,
Acaristan, Acarya, 
Gürcistan'ın tarihsel coğrafi bölgelerinden biri. Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ve Artvin illerimizin sınırında ve Gürcistan’ın batısında yer alır. Tarihi, coğrafi, kültürel ve  dini yakınlığımız olan özerk bir cumhuriyet tir. Yönetim Merkezi, Karadeniz kıyısında bir liman şehri olan Batum’dur. Hopa ilçesinde bulunan Sarp sınır kapısı Batum'a açılır.

Acaristan’ın nüfusu 376.016 (2016)’dır. Acaristan'ın yerli halkı (Acarlar), etnik olarak kendilerini Acar olarak tanımlar ve bu kimlik tarih içerisinde Müslümanlıkla özdeşleşmiştir. Günlük yaşamda Gürcüce'nin farklı bir lehçesini (Acarca, Acaruli) konuşurlar. Yazı ve eğitim dili Gürcüce’dir.

1878-1879 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından bölgenin Rusya’nın eline geçmesinden sonra Anadolu’ya göç etti. Bölgede kalan Müslüman halk, dini, kültürel ve arazi özerkliğiyle birlikte 1921 yılında Sovyet sosyalist cumhuriyeti olan Gürcistan yönetimine bırakıldı. Acaristan, 6 yönetim bölgesine ayrılmıştır:
  • Batumi
  • Keda
  • Kobuleti,
  • Helvaçavuri,
  • Şuahevi,
  • Hulo.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ