Eski dilde bin sayısı...

Elf,
Eski dilde bin sayısı.
1000, M
1000 Elfun.
Eski Türkçe, bıng, ming.
Eskidilde dediğimiz bir kelime ya arapça ya da farsçadır.
Özellikle sayılar arapçadır.
Nısf (نصف ) Yarım
Sülüs ( ثلث ) Üçte Bir
Rubuğ ( ربع ) Dörtte Bir
 0 Sıfır (
.)
 1 Vahid (١)
 2 İsnan 
(٢)
 3 Selase 
(٣)
 4 Erbea 
(٤) 
 5 Hamse (٥)
 6 Sitte 
(٦ ) 
 7 Seba (٧) 
 8 Semaniye (٨)
 9 Tisa 
(٩) 
10 Aşera (عشرة) (١.)20 Işrun (٢.)
30 Selasun (٣.)
40 Erbaun (٤.)
50 
Hamsun (٥.)
60 Sittun (٦.)
70 
Sebun (٧.)
80 
Semanun (٨)
90 
Tesun (٩.)
100 
Mietun (١..)

200 Mietan (٢..)
500 
Hamsuneteun (٥..)

1000 Elfun (١…)
2000 
Elfani (٢…)
3000 
Selasetun elafun (٣…)
5000 
Hamsetun elafun (٥…)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ