Bir paranın ya da senedin üzerinde yazılı bulunan değere verilen ad ...

Nominal,
Fr. nominal.
İng. nominal.
Geçerli olan.
Saymaca.
Yazılı.
İtibari.
Gerçekte öyle olmadığı halde öyleymiş gibi kabul edilen, itibari. 
Bir paranın ya da senedin üzerinde yazılı bulunan değere verilen ad. 
İsimle, isimlendirmeyle, sınıflandırmayla ilgili.
Önem açısından pek bir değer taşımayan, yalnız yüzeysel veya biçimsel bir önemi bulunan. 
Parasal değer, üzerinde yazılı değer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ