"Uydurma söz, yalan" anlamında argo sözcük ...

Katakofti,
Arapça, Kizb, (ﻛﺬﺏ) Yalan.
"Uydurma söz, yalan" anlamında argo sözcük.
Yunanca, katakopto, Uyduruk, yalan.
Katakofti atmak, Yalan söylemek, uydurmak.
Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır.
Uydurma.

Katakofti sözcüğünün diğer anlamı;
Klasik Türk müziğinde 8/8'lik bir usul.
Gökdemir İhsan'ın ilk kitabı 
Katakofti'dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ