"Uydurma söz, yalan" anlamında argo sözcük ...

Katakofti,
Arapça: Kizb, 
Yalan.
"Uydurma söz, yalan" anlamında argo sözcük.
Yunanca, katakopto, 
Uyduruk, yalan.
Katakofti atmak, Yalan söylemek, uydurmak.
Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır.
Uydurma.

Katakofti sözcüğünün diğer anlamı;
Klasik Türk müziğinde 8/8'lik bir usul.
Gökdemir İhsan'ın ilk kitabı 
Katakofti'dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ