Türkçe ‘de “revak, sütunlu avlu” anlamına gelen, antik Yunan'da sütunlu galerilere verilen ad. ..

Stoa,
Antik Yunanistan mimarisinde üstü kapalı, sütunlu galerilere stoa denir.
Yönetim ve ticaret merkezleri olarak kullanılmaktadır.
Genelde halka açık yerlerdir.
Revak,
Sütunlu avlu.

Türkçede revak, sütunlu avlu anlamına gelir.
Antik Yunan'da sütunlu galerilere stoa denir.
Revak, bir yapının önünde yer alan, bir uzun kenarıyla yapıya bitişik, diğer uzun kenarı boyunca sütunların taşıdığı bir kemer dizisiyle dışa açılır. Üstü tonoz, kubbe veya çatıyla örtülüdür. 
Eski dilde, rivak.
Eski dilde revak, arapça rivak.
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma.
Ön yüzü kemerlemeli, arkası kör duvarlı, üstü tonoz, kubbe ya da damla örtülü geçit. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ