Kararsızlık, tereddüt ...

İkircik,
İkircim,
İkirçgü
Kararsızlık,
İşkil,
Kararsızlık, tereddüt.
Halk ağzında işkil, şüphe, kuruntu.
Halk dilinde kararsızlık, tereddüt.
İki anlama da gelen söz.

Anadolu ağızlarında ikircik ya da ikircim olarak kullanılıyor. 
İkircinli, karar veremeyen, kararsız anlamında kullanılır. 
Eski Türkçede ikirçgü tereddüt, kararsızlık olarak kullanılır.

İkircikli, kararsız, mütereddit.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ