Anadolu'nun bazı yörelerinde tohuma verilen ad ...

Bider,
Bizir,
Uruk.
Tohum,
Farsça tuḫm, tohm, tohom, tuhum.
Anadolu'nun bazı yörelerinde tohuma verilen ad.
Belli bir yörede tohum, bizir olarak da kullanılır.
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.

Mecaz anlamda, soy sop, döl, nesil, sülale.
Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey
Çekirdek.
Bitki tanesi.
Spermatozoit.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ