Eski dilde yazı dizisi...

Tefrika,

Arapça tefrika, (ﺗﻔﺮﻗﻪ)
İng. Serial, Serialized literary work.
Eski dilde yazı dizisi.
Arapça fark kelimesi ayırmak anlamındadır. Bu sözcükten tefrika kelimesi türetilmiştir.
Sürekli anlaşmazlık, ayrılık, nifak, ihtilaf.
Gazete ve dergilerde arka arkaya yayımlanan ve birbirini tamamlayan yazılardan meydana gelen dizi.

Bir gazete veya dergide parça parça, bir önceki yazının devamı olarak çıkan uzun yazı. 
Tefrika etmek, bir gazete veya dergide, dizi şeklinde yayımlamak.
Eski dilde, ikilik.
Fırka fırka olmak.
Ayrılık, bölünme.
Nifak, Ayrılık, Bozuşma.
Ayrılık, anlaşmazlık.
Nifak, ayrılık, çözülme, dağılma.
Bölücülük. 
Bölüm bölüm yayınlama. 
Tefrika, Ayırma, ayırt etme, parçalama,  dağılma, parçalanmışlık anlamlarındaki tefrika terim olarak belirli bir dini, fikri veya siyasi birliğe sahip insan topluluklarının parçalanıp, bölünerek  fırkalara ayrılmasını ifade eder. Tefrikanın karşıtı vahdet, cemaattir. 
Tefrika, görüş ayrılığına düşme anlamına gelen ihtilafla sözcüğü ile ilgilidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ