Ülkesine en parlak dönemini yaşatan ünlü Gürcistan kraliçesi...

Tamara,

Tamar.
Тама́ра.
(D. 1160 - Ö. 1213), 
Ülkesine en parlak dönemini yaşatan ünlü Gürcüstan kraliçesi.
Gürcistan Krallığı'nı 1184-1213 arasında yöneten ünlü kraliçedir. 
Hükümdarlık dönemi Gürcistan'ın Altın Çağı olarak bilinir. 
III. Giorgi’nin Prenses Burdukhan’dan olan kızıdır.

III. Giorgi ölümünden önce, anlaşmazlıkları önlemek için kızı Tamara’yı varisi ilan etmiştir. 1184 yılında babası III. Giorgi’nin ölümü üzerine Tamara, Gürcü Kraliçesi olarak tahta çıkmıştır. O, ülke içindeki karışıklıkları bastırıp, düzeni sağladıktan sonra dış ilişkilere daha çok önem vermeye başlamıştır. Tamara, babasının Anadolu üzerindeki siyasi politikasını devam ettirerek Anadolu’ya önemli seferler düzenlemiş ve Türkiye Selçukluları ve Beylikler ile önemli ilişkilerde bulunmuştur. 1213 yılında vefat eden Tamara döneminde Gürcistan, tarihinin en geniş sınırlarına ulaşmış ve altın çağını yaşamıştır. 

Gürcistan,
Sakartvelo, 
İngilizce Georgia, Almanca Georgien.
Gürcistan Cumuhuriyeti.
Karadeniz’in doğu kıyısındadır. Güney Kafkasya’da yer alır. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden birisi olup Kafkas Dağlarının güneyindedir. Gürcüstan’ın batısında Karadeniz, kuzeyinde Rusya, güneyinde Azerbaycan ve Ermenistan, güneybatısında ise Türkiye ile sınırları vardır. Gürcistan'ın en yüksek noktaları Şhara (5068 m), Rustaveli (4960 m), Tetnults (4852 m). 
Akarsu yönünden çok zengin olan Gürcistan’da İnguri, Rioni, Kodori, Kura Nehirleri vardır.
Gürcistan’ın nüfusu 2004 yılı verilerine göre 4.693.892 milyon. Nüfusu %69’u Gürcüler, % 9’u Ermeniler, % 7’si Ruslar, % 5’i Azeriler, % 3’ü Osetler, % 7’si diğer milletlerden oluşur. Başkent Tiflis’tir. Önemli şehirleri Kutaisi, Suhumi, Batum, Rustavi, Zugdidi ve Gori’dir.

Osmanlı orduları 1510 yılında İmereti’ye girerek başkent Kutaisi’yi ele geçirdi. Ruslar 1810 yılında İmereti’yi, ardından da diğer küçük Gürcü prenslikleri hakimiyetleri altına aldılar. Batum ve Poti limanları Osmanlı Rus savaşları sonucunda Rusların eline geçti. Uzun yıllar Rusların hakimiyeti altında kalan Gürcistan, 1905 devrimi sırasında karışıklıklara ve gerilla savaşlarına sahne oldu. Şubat 1917 devriminden sonra Gürcüler Ermeni ve Azerilerle birlikte Transkafkasya Federal Cumhuriyetini kurdular. Fakat bu birlik kısa bir süre sonra dağıldı. 
Gürcüler 26 Mayıs 1918 yılında bağımsız bir devlet kurarak Alman korumasını kabul ettiler. Almanların yenilmesi üzerine ülke İngiliz işgaline uğradı. İtilaf devletleri 1920 yılında Gürcistan’ı fiilen tanıdı. 1936 yılında kabul edilen yeni Anayasa ile Gürcistan, Sovyetler Birliğini meydana getiren 15 cumhuriyetten biri oldu. 

Sovyetler Birliğinde 1989 ylında başlayan reformlar Gürcistan’da da köklü değişikliklere sebeb oldu. İlk çok partili seçimler yapıldı. Gürcistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti ve aynı sene Bağımsız Devletler Topluluğuna katıldı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ