Sinema filmlerinin sanat, eğitim ve kültür amaçları gözönünde tutularak toplandığı ve korunduğu yer ya da kurum ...

Sinematek,
Fransızca cinematheque
Sinema filmlerinin sanat, eğitim ve kültür amaçları göz önünde tutularak toplandığı ve korunduğu yer ya da kurum.
Sinema filmlerinin sanat, eğitim ve genellikle kültür amaçları göz önünde tutularak toplandığı, korunduğu yer veya kurum.
Filmlerinin sanat, eğitim ve genellikle kültür amaçları göz önünde tutularak toplandığı, korunduğu yer veya kurum.
Sinema filmlerinin kültür,eğitim amacıyla korunduğu,saklandığı yer.

Bütün dünyada sinematek'ler, sinema sanatı açısından önem taşıyan, sinema tarihine geçmiş ancak çoğunluğu ticari sinemalarda görülmesine imkan olmayan filmleri toplayan, restore eden, arşivleyen, koruyan; istenildiğinde bunları profesyonel sinemacılar, araştırmacılar, veya meraklı izleyicilerin yararlanması için sunan kuruluşlardır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ