Tanrılık sıfatı, Allahlık vasfı...

Uluhiyet,
Arapça uluhiyyet,(ﺍﻟﻮﻫﻴّﺖ)
Tanrılık sıfatı, Allahlık vasfı.
Arapça uluhiyet, ilahlık anlamındaki uluhe kelimesinden türetilmiştir.
İlah olma, ilahlık, tanrılık.
Allah'ın kainattaki tasarruf ve hakimiyeti ile her şeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi.
İlahlık, mabudiyet.
İlahlık, İbadet edilmeye layık olan yegane mabud.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ