Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan. ..

Nesnel,
Objektif.
Eski Türkçe: Afaki,
İngilizce: objective, 
Fransızca: objectif, 
Almanca: objektiv
Karşıtı öznel,
Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan.
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif.
Nesneye ilişkin olan. 
Nesne ile uyuşan, nesne ile uyum içinde olan. 
Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan. 
Bireyüstü olan. 
Kişisel olmayan, yansız, ön yargılardan uzak. 
Dış dünya ile ilgili olan, gözlem ve deneyden çıkartılabilen ve ölçülebilen gerçeklik.
Öznenin dışında zihin ve şuurdan ayrı olana ait, objektif, afaki.

Öznel yargı; 
Herhangi bir konuda kişiden kişiye değişen fikirleri ifade eden cümlelere öznel yargı denir.
Nesnel yargı; 
Herhangi bir konuda herkes tarafından aynı yargıya ulaşılan cümleler nesnel yargı denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ