Talik ...

Erteleme,
Belli bir zamana bırakma, erteleme.
Talik.
Arapça Talik, (ﺗﻌﻠﻴﻖ) 
Arapça takılmak, yapışmak anlamındaki alaḳ kelimesinden türetilmiştir.
Asma, asılma.
Bir şart ile bağlama, bir hususu diğer bir hususa bağlı kılma.
Belli bir zamana bırakma, geciktirme, erteleme.
Eski dilde Asma, yukarı kaldırma.
Eskimiş, Bir işin yapılmasını herhangi bir şarta bağlı tutma.
Arap alfabesinde geliştirilen, yatık olarak yazılan yazı türlerinden biri.
Arapça hat, talіk, (ﺗﻌﻠﻴﻖ) 
İran’da XI. ve XII. yüzyıllarda tevki ve rika yazılarından geliştirilmiş bir yazı çeşidi.
Türkçede nestalik yazıya da talik denmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ