Meryem Ana'ya verilen bir ad...

Azra,
Meryem,
İbranice Miriam,
Aramice, Mariam
Grekçe, Maria,
Hz. Meryem’e verilen ad.
El değmemiş bakire kız.
Delinmemiş inci.
MÖ 18 – MS 30/33, 
Nasıralı İsa'nın annesi olan Yahudi kadındır. Yeni Ahit'te ve Kuran'da önemli ve kutsal kişilerden biridir. Meryem Ana ve Bakire Meryem olarak da anılır. Meryem İsa'ya hamile iken Yusuf ile evlendi. İsa, mensubu olduğu Yahudi toplumunda Yusuf'un oğlu İsa olarak anılırdı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ