Gerçek yaşamdan kopuk televizyon dizilerine verilen ad ...

Telenovela,
Soap,
Opera,
Gerçek yaşamdan kopuk televizyon dizilerine verilen ad.
"Pembe dizi" de denilen, gerçek yaşamdan kopuk televizyon dizileri için kullanılan sözcük.

Öncelikle Latin Amerika'da üretilen bir televizyon dizisi draması veya pembe dizi türüdür.
Telenovela, televizyon kelimesinin tele eki ile roman anlamındaki novela sözcüğü birleştirilerek üretilmiş bir sözcüktür.

Dünyada bu tür benzer yapıtlara; Filipinler'de, teleserye, Kanada, (Quebec )'da teleroman deniyor. Yaygın olarak Amerikan konuşma dili İspanyol pembe dizisi kullanılarak tanımlanan birçok telenovela, İngilizce konuşulan dünyaya aşina olan pembe diziyle bazı stilistik ve tematik benzerlikler paylaşır. 

1950 yıllarında Brezilya, hem ulusal hem de uluslararası pazarlara yönelik yüksek bütçeli romanlar üreten ilk ülkelerden biri olmuş. Meksika'da benzer şekilde Brezilya'nın ardından 1970-1980 yıllarına damga vurmuşlar. Roman üretimi için öncü pazarlar olan Meksika ve Brezilya, 1990 yıllarında telenovela'ların uluslararası ihracatında kilit rol oynadı. 2018 yılından sonra bu trendin popülerliğinin azaldığını görüyoruz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ