Menemen ilçesinde antik bir kent...

Larisa,
Larissa, (Aiolis).
Menemen ilçesinde antik bir kent.
Aiolis Bölgesi kentlerindendir. Larisa Frikonis veya daha eski kaynaklarda çoğu kez Larisa.
İzmir'in Menemen ilçesi, Buruncuk köyünde bir antik kenttir. 1902–1904 yılları arasında Alman ve İsveçliler ortak araştırma ve kazı çalışması yapmıştır. Kazılarda ele geçen eserler İstanbul, ve İzmir Arkeoloji Müzelerindedir. 

Bu antik kentte, M.Ö. 7.yy.da yerleşim başlamış. Kentte Arkaik Dönem buluntuları M.Ö.6-5-4. yüzyıllardaki Aiol Mimarlığı’nın bugüne değin bilinen en güzel örnekleri arasındadır. Kentin çevresinde Arkaik ve Helenistik Dönem’e ait sur duvarları yer almaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ