Konuşmayı etkili kılmak için aralara sıkıştırılan ve karşılıksız kalacağı bilinen soru...

Ayta,
İngilizce: declamation, 
Fransızca: declamation, 
Almanca: Deklamation
Konuşmayı etkili kılmak için aralara sıkıştırılan ve karşılıksız kalacağı bilinen soru.
Tumturaklı konuşma.
Hitabe, 
Resmi bir yerde, büyük kimseler karşısında söylenen ve oldukça kısa olması gereken söylev .

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ