Yün eğirmeye yarayan araç...

Eyirtmeç,
Firavu,
Teşi,
Kirmen,
(Kirman),
Yiğ,
İğ,
Yünü bükerek ip durumuna getiren dört kanatlı ağaç araç.

Yün eğirmeye yarayan araç. 
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç, Kirmen, Kirman.
Ağaçtan yapılan ve elde yün eğirmeye yarayan basit ve ilkel bir alet. 

Yün eğirmek; Kefn.
Yün eğirmekte kullanılan çatal değnek; Miftele.
Yün eğirmeye yarayan bir tür çubuk; Teşirmek.
Yün eğirmekte kullanılan çıkrığın adı; Alamit.
Pamuk ipliğini saran el çıkrığı; Alamit.
Yün eğirmekte kullanılan iğin bir kısmı; Pudesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ