Kahverengi ya da soluk sarı renkte değerli bir süs taşı ...

Topaz,
Alüminyum silikatı ve florinden oluşan, kahverengi veya soluk sarı renkte değerli taş. 
Formülü; Al2SiO4F2
Kahverengi ya da soluk sarı renkte değerli bir süs taşı.
Soluk sarı renkli, sert yapıda değerli taş. Kuvars grubunda yer alır. Topaz taşı değişik alanlarda süs olarak kullanılmasının yanı sıra, şifa amaçlı antik dönemden günümüze ulaşmış taşlar arasındadır. 

Çok eski çağlardan günümüze kadar ulaşmış topaz taşı, kudreti yüksek olduğu bilinen önemli madenler arasındadır. Özellikle veba salgını ve göz hastalıkları için iyi geldiği kayıtlara geçmiş bir taştır. Günümüzde başta takı ve mücevher seçenekleri olmak üzere birçok süs eşyası üzerinden de kullanılmaktadır. Topaz taşı elmas ile aynı ağırlığa sahip olan ve değişik renkleri bulunan en değerli madenlerden biridir. Doğal bir yapıya sahiptir. Ortorombik sistemde kristalleşen, kıymetli bir taş. Renksiz, kahverengi açıkmavi veya açık sarı renklerde bulunan alüminyum ve flor silikatıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ