Hz. Muhammed'i övmek ve ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside...

Naat,
Arapça, nat, (ﻧﻌﺖ),
Hz. Muhammed'i övmek ve ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside.
Eski dilde bir şeyin niteliklerini övme.
Hz. Muhammed'in niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside.
Naat, Divan edebiyatı terimi.
Peygamberin vasıflarını anlatmak ve şefaatini dilemek yolunda yazılan koşuk.
Bir şeyi överek anlatma, methetme.
Bir şeyin niteliklerini övme.
Bilhassa Hz. Muhammed’i, Hz. Ali ve dört halifeyi övmek için yazılan manzum methiye.
Dini musikimizde güftesi Hz. Muhammed’ e övgü olan beste türü.
Hz. Peygamber'e duyulan derin sevgiyi dile getiren şiirler.
Konusu Hz. Muhammed'i övmek, ona yalvarıp ondan şefaat dilemek olan kaside.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ