Çingene dili, çingenece ...

Romani,
Romanca,
Çingene dili, çingenece.
Çingenelerin yaşadığı tüm ülkelerde romanca konuşulur. Ancak bölgeden bölgeye çok fazla değişkenlik gösterir ve birçok Çingene bu dili unutup yaşadıkları ülkenin dilini konuşmaya başlamıştır. Bu dil Hint-Avrupa dil ailesine mensuptur. 
Çingeneler Hindistan kökenli oldukları için Hint dilleriyle yakından akrabadır.

Çingenecenin en büyük özelliği, bulunduğu muhitin yaygın dilleri Türkçe, Sırpça ve Arnavutçadan yoğun bir şekilde etkilenmiş olmasıdır. Özellikle Yugoslavya devrinde Sırpça ve Hırvatçadan söz varlığı bakımından oldukça büyük etkilenmiştir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ