Çingene ahtapotu, vejetasyon ...

Ur,
Uğri,
Çingene Ahtapotu,
Neoplazma.
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma, Çingene ahtapotu, vejetasyon.

Vejetasyon.  
Fr. vegetation,
İng. vegetation
Kökeni fransızca dilinden gelen bir tıp terimidir.
Ur, tümör.
Yumru.
Flora, Bitki örtüsü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ