Türk Müziğinde bir makam ...

Nikriz,
Türk Müziğinde bir makam .
Farsça nikriz (ﻧﻴﻜﺮﻳﺰ),
Musikimizin yedi asırlık en eski birleşik makamlarından biri.
Klasik Türk müziğinde, dizisi bir sekizli içinde gösterilebilen basit görünüşlü bir birleşik makam.

Türk Müziğinde bir makam;
Acem,  Arazbarbuselik,
Bayati, 
Dügah, 
Evcara, Eviç (Evc), 
Hicaz, Hisar,
Irak, 
Kürdi, 
Mahur, Muhayyerbuselik,
Nevakürdi, Neva, 
Nihavent, Nikriz,
Rast, 
Saba, Segah, Suzidil, Suzinak, Suzidilara,
Şevkefza,
Uşşak, Uzzal, 
Yegah,
Zavil. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ