Türk Müziğinde bir makam ...

Uzzal,
Makamlar;
Acem, Araban - Aşiran
Bayati - Beste Nigar - 
Buselik - Büzürk,
Çargah

Dügah
Evcara - Evc (Eviç)
Ferahfeza - Ferahnak
Gerdaniye - Gülizar,
Hicaz - Hicazkar buselik - Hümayun - Hüseyni - Hüzzam
Irak - Isfahan
Karcığar - Kürdi - Kürdili Hicazkar
Mahur - Muhayyer Kürdi - Müstear
Nev Eser - Neva - Nihavend - Nikriz - Nimüzirgule - Nişaburek
Rast - Rehavi

Saba-Sazkar - Segah - Sultanı Yegah - Suzi Dil, Suzi Dilara - Suznak
Şeddi Araban - Şehnaz buselik - Şevk Efza - Şemsi Tebrizi,
Tahir buselik,
Uzzal - Uşşak
Yegah
Zavil - Zengüle (Zirgüle) - Zirefkend

Türk Musikisinde bu güne kadar kullanılmış toplam 590 makam vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ