Tuna ırmağında şimdi sular altında kalmış olan bir ada ...

Adakale,

Ada Kaleh, 
Caroline Adası,
Orşova,
Tuna ırmağında şimdi sular altında kalmış olan bir ada. Adakale, geçmişte Türk nüfusun yaşadığı ama şimdi baraj suları altında kalan ada. 1968 yılında Demirkapı Barajı'nın suları altında kalana kadar Tuna Nehri üzerinde bir ada.

Bugünkü Romanya topraklarında yer alan ve üzerinde Türk nüfusun yaşadığı ada. 
Tuna'nın en büyük adası Csepel Adası'dır.

Adakale'nin diğer isimleri;
Eski adı Caroline Adası, Kala-ı Ada, Rumence adı; Yeni Orşova'dır.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ