Tuna, Karadeniz ve Ege Denizi arasındaki bölgeye yerleşen ve buraya adını veren eski halk ...

Traklar,

Tuna, Karadeniz ve Ege Denizi arasındaki bölgeye yerleşen ve buraya adını veren eski halk.
Traklar, Antik Çağ'da günümüzde Doğu Trakya, Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan'da yaşamış,
bir halk.
MÖ. 1000 civarında Daçyalılar ve Traklar Balkanlar’da, bugünkü Romanya, Bulgaristan, Moldova, kuzeydoğu Yunanistan, Türkiye’nin Trakya kısmı, doğu Sırbistan ve Makedonya'da yaşamışlardır.

MÖ 336 yılında, Makedonya kralı II. Filip’in ölüm haberi yayılınca Thebai, Atina, Tesalya, Trakya kavimleri isyan çıkarmışlardır. İsyan haberi Büyük İskender’e ulaşmış. Hemen bu gruplara savaş açmış. Olimpos’ta, Mora Yarımadası’nda, Korint’te, egemenliğini sağlamıştır. Korint tarafında iken, Atina idaresi barış talep etmiş. İskender, Korint’te Perslere karşı Grek güçlerinin Hegemon'u unvanını almıştır. Bu arada Trakların da isyanını öğrenen Büyük İskender, Trakya bölgesine yürümüş. İskender'in ordusu buradaki mücadele sonucunda Haemus Dağı’nı ele geçirmiş. Trakları mağlup etmiştir. Bu gibi mücadelerden zaferle ayrılan Büyük İskender, sonraki yıllarda Asya tarafına yönelmiş, burada da aşama aşama ilerleyerek, kazandığı yeni yerlerle büyük bir imparatorluk yaratmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ