Sevgilim, yarim, bitanem, canım anlamlarında kullanılan Doğu Karadeniz kökenli bir sözcük...

Efulim,
Sevgili,
Sevdiğim, 
Sevgilim.
Canım,
Sevgilim, yarim, bitanem, canım anlamlarında kullanılan Doğu Karadeniz kökenli bir sözcük.
Lazca bir kelime olan efulim Türkçede yarim, sevgilim anlamlarına karşılık gelir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ